Stavitelství

Výstavba opěrné zdi Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kutná Hora